„Pianista posługuje się dźwiękami, jak poeta słowami. Są one niczym lustra, które koncentrując światło ze stu różnych stron na dokładnym znaczeniu utworu, pozostają jedynie symbolami”

 

Milena Kędra

Milena Kędra

Pianistka